מערכות ישיבה פרנקו

מערכת ישיבה דגם SX-6227
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6227

SX-6227 מערכת ישיבה פינתית מעור, ניתן להזמין גם ב-3 ו2, ניתן לקבל בגדלים ווריאציות לפי בחירת הלקוח, צבעים לפי בחירת

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6256
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6256

SX-6256 מערכת ישיבה פינתית מעור, ניתן לקבל בגדלים ווריאציות לפי בחירת הלקוח, צבעים לפי בחירת לקוח, רגלי ניקל אלחלד, מגיע

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6316
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6316

SX-6316 מערכת ישיבה 3 ו2 מעור, רגלי ניקל אל חלד, ניתן לקבל בצבעים לפי בחירת לקוח. לרכישת המוצר ומידע נוסף

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6357
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6357

SX-6357 מערכת ישיבה פינתית מעור, ניתן לקבל בגדלים ווריאציות לפי בחירת הלקוח, צבעים לפי בחירת לקוח, רגלי ניקל אלחלד, מגיע

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6339
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6339

SX-6339 מערכת ישיבה 3 ו2 מעור, רגלי ניקל אל חלד, ניתן לקבל בצבעים לפי בחירת לקוח, מגיע עם ראשים מתכווננים.

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6295
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6295

SX-6295 מערכת ישיבה 3 ו2 מעור, רגלי ניקל אל חלד, ניתן לקבל בצבעים לפי בחירת לקוח, מגיע עם ראשים מתכווננים.

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6286
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6286

SX-6286 מערכת ישיבה פינתית מעור, ניתן לקבל בגדלים לפי בחירת הלקוח, צבעים לפי בחירת לקוח, רגלי ניקל אלחלד, מגיע עם

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6268
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6268

SX-6268 מערכת ישיבה פינתית מעור, ניתן להזמין גם ב-3 ו2, ניתן לקבל בגדלים ווריאציות לפי בחירת הלקוח, צבעים לפי בחירת

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6219 Black
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6219 Black

SX-6219 Black מערכת ישיבה 3 ו2 מעור, רגלי ניקל אל חלד, ניתן לקבל בצבעים לפי בחירת לקוח. לרכישת המוצר ומידע

למידע נוסף
מערכת ישיבה דגם SX-6202
מוצרי פרנקו קאסטלנו

מערכת ישיבה דגם SX-6202

SX-6202 מערכת ישיבה 3 ו2 מעור, רגלי ניקל אל חלד, ניתן לקבל בצבעים לפי בחירת לקוח.   לרכישת המוצר ומידע

למידע נוסף